Roofclix en Zonnepanelen

Zonnepanelen, ook wel PV panelen genaamd, worden steeds meer toegepast. 
Over het algemeen worden zonnepanelen direct op de dakbedekking geplaatst zonder dat specifiek naar de conditie of leeftijd van de dakbedekking wordt gekeken. Iets wat in een later stadium voor onverwachte kosten kan zorgen.
Waar men vaak niet bij stil staat of wat onbekend is, is dat zonnepanelen zeker 25 tot 30 jaar mee gaan.
De meeste dakbedekkingen daarentegen hebben een verwachte levensduur van ongeveer 15 tot 20 jaar.
Het is dan ook hoogst aannemelijk dat de dakbedekking, tijdens de levensduur van de zonnepanelen, minimaal één keer gerenoveerd moet worden.

In de praktijk wil dit zeggen dat uw zonnepanelen één keer extra moeten worden gedemonteerd, opgeslagen en weer gemonteerd, wat onnodige extra kosten met zich mee brengt.

Wanneer Roofclix®™ op het dak is geplaatst wordt de dakbedekking afgeschermd voor UV instraling en wordt de hitte koude/stress, wat het krimpen en uitzetten van de dakbedekking veroorzaakt, afgevlakt.
Door het wegnemen van deze twee effecten wordt de levensduur van de dakbedekking significant verlengd, tot wel 3x zolang.
Hiermee voorkomt u dat uw dakbedekking tijdens de levensduur van de zonnepalen moet worden gerenoveerd.

Er zijn echter meer punten waar u rekening mee moet houden bij het plaatsen van zonnepanelen.

Zonnepanelen presteren beter in een koelere omgeving. Zo kan de stroomopbrengst op een zonnige dag in de winter hoger zijn dan op een zonnige warme zomerse dag. Dit heeft alles te maken met het feit dat zonnepanelen minder presteren in een warme omgeving.
Door zonnepanelen rechtstreeks op het dak te plaatsen, wat vaak het geval is, komen deze in het warmteuitstralingsgebied van de dakbedekking te liggen.
Hierdoor loopt de opbrengst van de zonnepanelen terug.

Zonnepanelen die op Roofclix®™ zijn geplaatst laten een hogere opbrengst zien. Dit komt omdat de lucht direct boven de Roofclix®™ koeler is dan lucht boven de dakbedekking.
Daarnaast biedt Roofclix®™ een perfecte bescherming van de dakbedekking tijdens het aanbrengen van de zonnepanelen en het onderhoud hiervan. 

De voordelen van de combinatie Zonnepanelen en Roofclix®™ samengevat:
-   geen extra demontage- en montagekosten van de zonnepanelen als gevolg van een tussentijdse dakrenovatie;
-   hogere opbrengst van de zonnepanelen;
-   uitstekende bescherming van de dakbedekking tijdens het monteren en onderhoud van de zonnepanelen.