Toepassingen en werking

Het Roofclix®™ systeem is geschikt voor platte en hellende daken van woningen, bedrijfspanden, kantoren, scholen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Het wordt effectief toegepast binnen bestaande bouw en nieuwbouw.
De grote meerwaarde van Roofclix®™ is een aangename binnentemperatuur in gebouwen die snel opwarmen door de zon. Het systeem is praktisch, milieuvriendelijk, betaalbaar, effectief en kostenbesparend!

Hieronder ziet u de aantoonbare verschillen tussen daken met en daken zonder Roofclix®™:

Warmtestraling door het dak

Door de straling van de zon kan de warmte op een plat dak oplopen tot wel 80º Celsius of meer. De warmte dringt via de dakbedekking door de isolatielaag en wordt naar binnen toe afgegeven. Hierdoor stijgt de temperatuur in het onderliggende pand of de onderliggende etage extreem (zie afbeelding 1a).
Door de Roofclix®™ dakelementen bovenop het bestaande dak aan te brengen kunnen de zonnestralen het onderliggende dak niet meer bereiken en dus ook niet meer opwarmen (afbeelding 1b). Dit kan een warmtereductie opleveren van wel 40º Celsius of meer. De binnentemperatuur wordt beter beheersbaar en omdat het binnenklimaat meer behaaglijk wordt kan er gewoon worden doorgewerkt. Een aanzienlijke verbetering van het woon- en werkcomfort!

Betonnen dak

Bij betonnen daken duurt het langer voor de warmte binnendringt. De afkoeling van de binnentemperatuur gaat daardoor ook langzamer (afbeelding 2a). Hier geldt: wat er niet in kan komen hoeft er ook niet meer uit! (zie afbeelding 2b).
Architecten kunnen lichtere bouwconstructies ontwerpen door Roofclix®™ dakelementen toe te passen. Het voordeel: besparing op bouwmaterialen, manuren en snellere oplevertijden.

Financieel voordeel

Door een Roofclix®™ dak worden de hoge energiekosten voor koelen en verwarmen in het pand aanzienlijk minder. Het kost circa 3 tot 7 keer meer energie om een ruimte te koelen dan om een ruimte te verwarmen. Een groot voordeel dus voor veel eigenaren en/of beheerders van panden die veel energie verbruiken. Bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, ziekenhuizen en scholen. (zie afbeeldingen 3a en 3b).

Lage temperaturen

Roofclix®™ dakelementen zorgen ook tijdens koudere periodes voor extra energiebesparing. Tijdens de vorst is onder de daktegels een duidelijk temperatuurverschil waarneembaar. Meetresultaten van januari 2010 (strenge vorst) laten op de kale dakbedekking temperaturen zien van -18 graden Celsius. Onder een Roofclix®™-bedekking is dat op hetzelfde moment slechts -3 graden Celsius. Een verschil van 15 graden Celsius! Ook sneeuw kan niet in contact komen met de dakbedekking en vormt een isolerende deken boven de spouwlaag. Er ontstaat een stilstaande luchtlaag die extra isoleert. (afbeelding 4a en 4b).