Wat is Roofclix?

Roofclix bestaat uit cassettes die via een klikstukje aan elkaar geklikt worden. Het klikstuk staat op een voetje. Zo ontstaat een nieuw systeem van 3 componenten:
-  Het oorspronkelijk dak dat al water en winddicht was
-  Een open luchtspouw met onderbrekingen (de voetjes)
-  De Roofclix cassettes

Zomer
Voor platte daken is het 8 maanden per jaar zomer. Platte daken bestaan meestal uit materialen die erg goed de zonnestraling absorberen waarna de bovenkant erg warm wordt. Temperaturen van 60 tot 70 graden Celsius zijn beslist geen uitzondering. Deze warmte wordt via geleiding doorgegeven naar de ruimtes onder het dak en aan de lucht boven het dak. De Roofclix cassettes reflecteren de zonnestraling erg goed. Het kleine beetje warmte dat er toch nog door komt wordt meegevoerd door de (geringe) luchtbeweging in de spouw. Het resultaat is dat het oorspronkelijk dak aan de bovenkant een temperatuur krijgt die gelijk op loopt met het weerstation, die, zoals bekend, de schaduwtemperatuur meet. Terwijl het dak buiten Roofclix wel 70 graden Celsius wordt, kan het dak onder Roofclix tegelijkertijd zo’n 23 of 24 graden Celsius zijn. De warmtestroom naar binnen toe wordt tot bijna 0 gereduceerd. De werking is dus gelijkwaardig aan het aanbrengen van isolatiepakketten met een Rc van rond 20!

Winter
In de winter verliezen platte daken warmte door uitstraling en geleiding. Dit komt in de spouw terecht. De geringe luchtuitwisseling die voldoende is voor het zomereffect, kan in de winter de warmte volstrekt niet afvoeren. De spouw krijgt een hogere temperatuur en de warmtestroom naar buiten wordt sterk gereduceerd.