Effecten Roofclix

Betonnen dak
Bij betonnen daken duurt het langer voor de warmte binnendringt, andersom werkt een betonnen dak ook de afkoeling van de binnentemperatuur tegen.
Hier geldt: wat er niet in kan komen hoeft er ook niet meer uit.
Voor architecten geeft dit de mogelijkheid om lichtere bouwconstructies te ontwerpen door Roofclix®™ dakelementen toe te passen en hiermee financieel voordeel te behalen op bouwmaterialen, manuren en snellere oplevertijden.
Een financieel voordeel van het Roofclix®™ dak is dat de hoge energiekosten voor koeling (airconditioning, et cetera) in het pand aanzienlijk verminderd worden.
Een vuistregel is dat het circa 7 keer meer energie kost om een ruimte te koelen dan om een ruimte te verwarmen.
De voordelen op dit vlak zullen voor veel bedrijfsgebouwen, kantoorpanden, ziekenhuizen, scholen, et cetera duidelijk zijn.

Temperatuurgrafieken
De Roofclix®™ dakelementen zijn, door de luchtlaag (spouw) die tussen het dak en de elementen ontstaat, een unieke oplossing voor overmatige warmteopbouw binnen in de gebouwen.
Ten eerste weren de Roofclix®™ de totale warmte- instraling van buiten door het dak.
Ten tweede kan de interne warmtelast, die wordt opgebouwd door mensen en apparatuur, ontsnappen door het dak.
De dakhuid ligt immers in de schaduw van de Roofclix®™ en heeft dus de schaduwtemperatuur van dat moment (de schaduwtemperatuur is de temperatuur die het KNMI dagelijks meldt als maximumtemperatuur).
Geen enkele rechtstreeks met het dak verbonden dakbedekking is hiertoe in staat, zelfs witte dakbedekkingen kunnen in de volle zon nog ruim 40 graden Celsius worden, wat betekent dat het in het gebouw meer dan 40 graden Celsius moet worden voordat de interne warmte door het dak naar buiten kan dringen.
Een verhoging van de rc-waarde van de dakisolatie laat de warmte minder snel binnenkomen, maar voorkomt ook dat de interne warmtelast kan ontsnappen van binnen naar buiten.
Het beoogde voordeel hiervan, besparen op verwarmen in de wintertijd (circa 4 mnd. per jaar), weegt niet op tegen de nadelen van koelen in de warmere periodes (circa 6 mnd. per jaar).
Koelen kost veel meer energie en vergt vaak onderhoudsintensieve apparatuur.
Daarnaast is het voordeel van besparen op energie in gebouwen met een hoge interne warmtelast marginaal ten opzichte van de extra kosten voor koeling of het grote verlies aan comfort en het daarmee gepaard gaande prestatieverlies van bijvoorbeeld personeel of scholieren.
Door het toepassen van het Roofclix®™ systeem zal hierop, ook in reeds bestaande situaties, in ieder geval zeer veel bespaard kunnen worden.

Temperatuurmetingen
Temperatuurmetingen op onze testdaken met en zonder het Roofclix®™ systeem laten grote verschillen zien in doorgelaten warmte aan de onderzijde van het dak, binnenin het gebouw.
Deze temperatuurverschillen kunnen oplopen tot tussen de 80 en 100 Celsius in Nederland.
In landen met hogere temperaturen zullen de verschillen waarschijnlijk hoger uitvallen.
Deze behaalde, gemeten, resultaten zijn beter dan van bestaande alternatieven die volledig op de waterdichte laag worden verkleefd, bij deze produkten blijft altijd directe warmteoverdracht plaatsvinden.
Reflectie zorgt voor een hoog albedo (=Maat voor het terugkaatsingsvermogen van licht.)
De witte, UV bestendige, kunststof zorgt voor een hoge reflectie van de zonnestraling (85%) waardoor de omgevingstemperatuur aanzienlijk verlaagd wordt.
De Roofclix®™ dakelementen zijn met dit gegeven te gebruiken als effectief hulpmiddel tegen het stedelijk hitte-eiland effect of Urban Heat Island Effect(UHI).
Ook smogvorming en fijnstofontwikkeling in industrie- en/of stedelijke gebieden worden hiermee tegengegaan.

Zonne-energie
De nieuwste technieken op het gebied van zonne-energie maken gebruik van buis collectoren die veel hogere rendementen bieden dan de oudere technieken op dit gebied.
De buis collectoren bevinden zich in rekken van 1 x 2 mtr en kunnen vrijstaand of aan elkaar gekoppeld op platte daken worden geplaatst zonder extra gewicht of bevestigingsmaterialen.
Deze collectoren maken aan de onderzijde echter geen optimaal gebruik van de lichtstraling als zij worden geplaatst op conventionele dakbedekking.
Indien men deze collectoren op de Roofclix®™ elementen plaatst is men verzekerd van optimale omstandigheden en een veel hoger rendement omdat de Roofclix®™ elementen het licht in hoge mate reflecteren en de buiscollectoren op deze wijze rondom optimaal worden aangestraald.
Conventionele zonnecollectoren profiteren uiteraard ook van de hoge reflectie van de Roofclix®™ elementen waardoor ook deze een hoger rendement geven.
Een niet onbelangrijk voordeel van de Roofclix®™ elementen is, dat zij vuilwerend zijn en de onderliggende dakhuid optimaal beschermen bij werkzaamheden.